فراخوان مسابقه عکاسی موزه CPAC 2018

موزه عکاسی گریفین واقع در  وینچستر بوستون، یک موزه عکاسی غیر انتفاعی است که ماموریت آن ارتقای هنر عکاسی و درک گسترده ای از تاثیرات بصری، احساسی و اجتماعی بر آن است.
درباره مرکز هنرهای معاصر کولورادو این یک مرکز هنرهای عکاسی و متعهد به پرورش فهم و قدردانی از عکاسی عالی در تمام اشکال و مفاهیم از طریق نمایشگاه ها، آموزش و پرورش و گسترش آن در جامعه است.

هزینه ها:
ارسال سه عکس اول برای اعضا رایگان است؛ 5 دلار برای هر تصویر اضافی.

برای این مسابقه موضوعی در نظر گرفته نشده و موضوع آن آزاد میباشد .

آخرین مهلت ارسال : 27 اوریل 2018 برابر 7 اردیبهشت 1397

جهت ثبت نام لطفا کلیک کنید