فراخوان هفدهمین مسابقه بین‌المللی عکاسی Smithsonian

هفدهمین مسابقه بین‌المللی عکاسی Smithsonian برگزار می‌شود.

مجله Smithsonian.com این رویداد را در شش گروه به شرح زیر برگزار می کند.

ادامه مطلب …